Himalaya liv52 印度喜马拉雅养肝护肝片

¥80.00

分类: ,

描述

商品描述

产品品名 Himalaya liv52 DS
通用名称 印度喜马拉雅养肝护肝片
主要原料 The Caper Bush,Chicory
主要作用 恢复肝脏功能
产品规格 60片/瓶
生产企业 imalaya(印度)

 

Himalaya liv52 印度喜马拉雅养肝护肝片


Himalaya liv52 印度喜马拉雅养肝护肝片


Himalaya liv52 印度喜马拉雅养肝护肝片